Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cà Mau
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 817
  • Trong tuần: 6,043
  • Tất cả: 1,111,860
Liên quan tới hoạt động giáo dục đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 và Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 (đã được phê duyệt) vì nhu cầu kinh phí thực hiện quá lớn, ngân sách địa phương không có khả năng đảm bảo. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên    

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

1. Về Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025

Thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, hằng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện Đề án từ các bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương, gửi Bộ Tài chính để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở cân đối phù hợp các nguồn lực của Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch năm của Đề án theo thứ tự ưu tiên nhiệm vụ của Đề án. 
Triển khai các nhiệm vụ của Đề án, thời gian qua Bộ Giáo dục và Đào tạo (thông qua Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) đã hỗ trợ kinh phí trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm và năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, cụ thể: đã tập huấn cho 125 lượt giáo viên tiếng Anh năm 2018, 125 lượt giáo viên tiếng Anh năm 2019, 150 lượt giáo viên tiếng Anh năm 2020, trong đó có đội ngũ giáo viên của tỉnh Phú Yên. 
Đối với kế hoạch năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đề xuất kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2021 của tỉnh Phú Yên và sẽ tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ phê duyệt mức hỗ trợ việc thực hiện Đề án của tỉnh năm 2021.
Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước trung ương để triển khai thực hiện Đề án còn nhiều hạn chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tỉnh Phú Yên căn cứ vào kế hoạch triển khai Đề án của tỉnh và sự phù hợp với các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện của toàn Đề án đảm bảo bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Đề án theo các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2080/QĐ-TTg, đồng thời tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hiệu quả Đề án.   
2. Về Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 
Để hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2017-2025 (Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018). Đề án có nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để các địa phương huy động các nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp học.
Trong giai đoạn 2017-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng kế hoạch đầu tư và phân bổ các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện các mục tiêu của Đề án như: trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (trong đó Phú Yên được giao 200 tỷ đồng để thực hiện xây dựng phòng học mầm non và tiểu học tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo).
Ngày 18/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 879/BGDĐT-CSVC gửi các địa phương về việc báo cáo rà soát, kết quả thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 và dự kiến nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ, đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất trường học của địa phương.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất và phân bổ, bố trí kinh phí cho các địa phương đặc biệt khó khăn.

Liên hệ

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cà Mau

Địa chỉ:77 Ngô Quyền, Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau