Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cà Mau
Cơ cấu tổ chức Phòng giáo dục Thành phố Cà Mau

1. Giới thiệu khái quát:

 - Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT Thành Phố Cà Mau.

- Tiền thân của PG&ĐT Thành Phố Cà Mau là phòng GD-ĐT thị xã Cà Mau được thành lập ngày 1/5/1975. Đến năm 1982 phòng GD-ĐT huyện Cà Mau xác nhập vào phòng GD-ĐT thị xã Cà Mau để hình thành phòng GD-ĐT thành phố Cà Mau cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: 77 Ngô Quyền, Phường 9 TP Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803831065

- Fax: 07803831065

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:

- Lãnh đạo ngành GD-ĐT thành phố Cà Mau tham mưu, chỉ đạo kịp thời, nhạy bén đã xây dựng phong trào GD-ĐT ở thành phố Cà Mau ngày càng lớn mạnh, luôn là đơn vị dẫn đầu của ngành GD-ĐT Tỉnh Cà Mau.

- Trong hoạt động chuyên môn ngành GD-ĐT thành phố Cà Mau đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình sách giáo khoa theo quy định của Bộ GD- ĐT. Phong trào GV dạy giỏi và học sinh giỏi luôn đạt thành tích dẫn đầu trong toàn ngành. TP Cà Mau hiện có 7 trường đạt chuẩn Quốc Gia gồm 3 trường TH, 2 trường THCS và 2 trường Mẫu Giáo.

- Là đơn vị đầu tiên đạt chuẩn Quốc Gia về công tác xóa mù chữ, phổ cập GD tiểu học, phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập GD trung học cơ sở.

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất đã được quan tâm của chính quyền ban ngành các cấp. Tính đến nay, ngành GD-ĐT TP Cà Mau không còn phòng học xây tạm, tỉ lệ xây dựng phòng học kiên cố đạt 47%. Hiện nay ngành GD-ĐT TP Cà Mau xây dựng cơ sở vật chất theo quy hoạch mạng lưới trường lớp được UBND thành phố duyệt.

- Công tác xây dựng đội ngũ được quan tâm đặc biệt. Hiện nay toàn ngành GD-ĐT TP Cà Mau tỉ lệ GV đạt chuẩn 100% trong đó GV đạt trình độ trên chuẩn 37%. Riêng cán bộ quản lý có trình độ trên chuẩn đạt 100%.

- Hoạt động thi đua  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, hằng năm diễn ra sôi nổi. Qua Hội nghị cán bộ công chức đầu năm, các chỉ tiêu thi đua được biểu quyết trên tinh thần chỉ tiêu năm sau cao hơn chỉ tiêu năm trước từ đó đã đưa ngành GD-ĐT TP Cà Mau phát triển lớn mạnh hơn.

Những danh hiệu thi đua ngành GD-ĐT TP Cà Mau đạt được:

- Huân chương lao động hạng 2: 2 đơn vị và 1 cá nhân.

- Huân chương lao động hạng 3: 8 đơn vị và 1 cá nhân.

- Bằng khen Thủ Tướng: 12 đơn vị và 7 cá nhân.

- Bằng khen Bộ trưởng bộ GD-ĐT : 15 đơnvị và 25 cá nhân.

- CSTĐ cấp Tỉnh (1 năm): 100 cá nhân.

- Bằng khen UBND Tỉnh (trong 1 năm): 20 bằng khen tập thể và 200 cá nhân

3. Định hướng phát triển của đơn vị:

- Tiếp tục thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp theo kế hoạch đã được UBND thành phố duyệt theo hướng kiên cố hóa.

- Duy trì thành quả giáo dục đã đạt được và đưa tin học vào hoạt động quản lý, hoạt động chuyên môn.

- Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và tiến tới phổ cập giáo dục Trung học.

- Tiếp tục xây dựng thêm các trường đạt chuẩn quốc gia ở 3 cấp học.

- Tăng cường các điều kiện cần thiết để nâng chất lượng dạy và học cho toàn ngành.

                                                                                Cà Mau, ngày 01 tháng 01 năm 2011

                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

 

  

                                                                                                Lê Minh Trí

Test
Tin khác

Liên hệ

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cà Mau

Địa chỉ:77 Ngô Quyền, Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau